برنامه جاوا برای کوئری گرفتن از انتولوژی

پروژه زیر به زبان جاوا و بر اساس کتابخانه های OWLAPI و JENA در نرم افزار Intellij IDEA طراحی شده است. در ابتدا یک انتولوژی (هستان شناسی) املاک توسط protege طراحی شده و سپس این انتولوژی در محیط برنامه نویسی جاوا فراخوانی شده و چندین کوئری SPARQL روی ان اجرا شده و نتیجه نمایش داده […]

ادامه مطلب

Open chat