اجرای کد sparql روی دیتاست RDF

برای پیاده سازی پروژه های درس وب معنایی غالبا نیازمند نرم افزاری هستید که بتوانید کدها و کوئریهای اسپارکل را در ان اجرا کنید و خروجی ان را دریافت کنید . اگر داده های خود به زبان RDF را آماده کرده اید و دنبال نرم افزاری برای اجرای کوئری اسپارکل (SPARQL) بر روی دیتاست خود […]

ادامه مطلب

Open chat