اجرای کد sparql روی دیتاست RDF

برای پیاده سازی پروژه های درس وب معنایی غالبا نیازمند نرم افزاری هستید که بتوانید کدها و کوئریهای اسپارکل را در ان اجرا کنید و خروجی ان را دریافت کنید . اگر داده های خود به زبان RDF را آماده کرده اید و دنبال نرم افزاری برای اجرای کوئری اسپارکل (SPARQL) بر روی دیتاست خود […]

ادامه مطلب

هستان شناسی و وب معنایی

برای کسانی که علاقه مند هستند به تحولاتی که در حوزه وب صورت گرفته است و همچنین مشخصا برای کسانی که علاقه مند به حوزه آموزش وب معنایی می باشند آنتولوژی ها موضوع جذابی است. اما هرچند آنتولوژی ها موضوع مهمی در زمان کنونی است، سوالاتی در این رابطه وجود دارد که آنتولوژی ها چه […]

ادامه مطلب

Open chat