هستان شناسی یا آنتولوژی چیست؟

هستان شناسی در واقع عبارت است از یک توصیف رسمی از دانش به عنوان مجموعه ای از مفاهیم در یک دامنه مشخص  و بیان ارتباطات بین این مفاهیم درون این دامنه.قبل از خواندن مقاله توجه داشته باشید سه مفهوم “هستان شناسی”، “هستی شناسی” و “آنتولوژی” در واقع اشاره به یک معنا و مفهوم دارند. برای […]

ادامه مطلب

کاربرد هستان شناسی و وب معنایی در زمینه پزشکی 

پیچیدگی و تنوع دانش و اصطلاحات پزشکی یکی از معضلات مطالعات حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی می باشد. پیدا کردن و انتخاب داده های ارزشمند اغلب به خاطر فرمت های گوناگون و معانی متعددی که دارند دشوار است . در این مقاله می خواهیم بگوییم که آنتولوژی ها و تکنولوژی های وب معنایی نظیر OWL,RDF […]

ادامه مطلب

Open chat