پردازش زبان طبیعی NLP توسط آنتولوژی

وظیفه آنتولوژی فراهم آوردن محتوای معنایی می باشد شناسایی موجودیت ها در متن ساخت نیافته تمام کاری که باید انجام دهیم نیست .مدل‌های آنتولوژی با نمایش این که چگونه موجودیت ها به سایر موجودیت ها (چه در همان متن و چه در یک حوزه کلی ) مرتبط می شوند ساختار را تکمیل می کنند. همانطور […]

ادامه مطلب

Open chat