هستان شناسی و وب معنایی

برای کسانی که علاقه مند هستند به تحولاتی که در حوزه وب صورت گرفته است و همچنین مشخصا برای کسانی که علاقه مند به حوزه آموزش وب معنایی می باشند آنتولوژی ها موضوع جذابی است. اما هرچند آنتولوژی ها موضوع مهمی در زمان کنونی است، سوالاتی در این رابطه وجود دارد که آنتولوژی ها چه […]

ادامه مطلب

پردازش زبان طبیعی NLP توسط آنتولوژی

وظیفه آنتولوژی فراهم آوردن محتوای معنایی می باشد شناسایی موجودیت ها در متن ساخت نیافته تمام کاری که باید انجام دهیم نیست .مدل‌های آنتولوژی با نمایش این که چگونه موجودیت ها به سایر موجودیت ها (چه در همان متن و چه در یک حوزه کلی ) مرتبط می شوند ساختار را تکمیل می کنند. همانطور […]

ادامه مطلب

هستان شناسی یا آنتولوژی چیست؟

هستان شناسی در واقع عبارت است از یک توصیف رسمی از دانش به عنوان مجموعه ای از مفاهیم در یک دامنه مشخص  و بیان ارتباطات بین این مفاهیم درون این دامنه.قبل از خواندن مقاله توجه داشته باشید سه مفهوم “هستان شناسی”، “هستی شناسی” و “آنتولوژی” در واقع اشاره به یک معنا و مفهوم دارند. برای […]

ادامه مطلب

Open chat