تفاوت آنتولوژی با گراف دانش چیست

از آنجایی که برنامه های معنایی به سرعت در حال تبدیل به موضوعات مهم در صنعت می شوند، سوالاتی غالباً در رابطه با آنتولوژی ها و گراف های معنایی پیش می آید به خصوص در رابطه با تفاوت این دو. آیا آنتولوژی ها و گراف های دانش یکسان هستند؟ اگر نیستند تفاوتشان چیست؟ ارتباط بین […]

ادامه مطلب

مصورسازی هستی شناسی

برای دریافت  نمایش گرافیکی ساختار یک آنتولوژی /هستی شناسی روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از افزونه های OWLVIZ  در نرم افزار پروتج می باشد. خروجی این افزونه فقط شامل نمایش ساختار کلاس و زیرکلاس ها می شود.روش دیگر نمایش گرافیکی یک هستان شناسی، استفاده از افزونه OntoGraph است که […]

ادامه مطلب

Open chat