آشنایی با زبان owl

زبان هستی شناسی وب یا همان OWL یک زبان وب معنایی می باشد که برای بیان مفاهیم و دانش پیچیده در رابطه با اشیا موجودیت ها گروه‌های اشیا و روابط بین آنها ایجاد شده است . OWL یک زبان محاسباتی منطقی می باشد به نحوی که دانشی که توسط OWL  بیان می گردد می‌تواند توسط برنامه های کامپیوتری مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال برای بررسی کردن سازگاری و پایداری یک ساختار دانش و یا آشکار کردن دانش ضمنی کاربرد دارد. اسناد OWL که آن را آنتولوژی یا هستان شناسی می نامیم می تواند در فضای وب منتشر شود می تواند به سایر هستیان شناسی های OWL   ارجاع دهد و یا توسط آنها مورد ارجاع قرار گیرد.OWL بخشی از مجموعه تکنولوژی وب معنایی می باشد که شامل RDF, RDFS, SPARQL می باشد.

ابزارهای مرتبط با هستی شناسی:

protege:

 • طراحی و ساخت آنتولوژی های owl بدون نیاز به کدنویسی
 • دارای موتور استنتاج جهت ارزیابی سازگاری هستان شناسی (آنتولوژی)
 • خروجی گرافیکی از ساختار هستان شناسی
 • قابلیت تعریف انواع ویژگی ها برای آنتولوژی

AllegroGraph RDF Store:

 • محیط برنامه نویسی ساختارهای سه گانه (triple store ) .
 • جهت توسعه و طراحی استنتاج گر  RDFS.
 • مستقیماً از طریق زبان های برنامه نویسی Java LISP Python Prolog C Ruby Perl  قابل استفاده می باشد .

Apache Jena:

 • محیط برنامه نویسی ساختارهای سه گانه (triple store ) .
 • استنتاج اگر قانون.
 • استنتاج اگرOWL.
 • استنتاج اگرRDFS.
 • مستقیماً از طریق زبان جاوا قابل استفاده است.

FRED:

 • جهت ساختRDF.
 • جهت استخراج گراف دانش

Mobi:

 • محیط برنامه نویسی و توسعه نرم افزاری
 • مستقیماً از طریق جاوا و جاوا اسکریپت قابل استفاده است

OpenLink Virtuoso:

 • استنتاج گر سه گانه
 • ساختRDF. استنتاج گرOWL
 • مستقیماً از طریق زبان های برنامه نویسی C C++ Python PHP Java Javascript ActionScript Tcl Perl Ruby Obj-C قابل استفاده می باشد

Oracle Spatial 11g:

 • استنتاج اگر ساختار سه گانه
 • استنتاج گرOWL
 • مستقیماً از طریق زبان جاوا قابل استفاده می باشد

GraphDB:

 • استنتاج اگر ساختار سه گانه
 • استنتاج گرRDFS. استنتاج اگرOWL
 • مستقیماً از طریق زبان های جاوا و C قابل استفاده است

RDFox:

 • استنتاج کرد ساختار سه گانه
 • استنتاج گر OWL
 • مستقیماً از طریق زبان های  C++  Java مورد استفاده قرار می گیرد

Altova’s SemanticWorks:

 • محیط توسعه و ویرایش هستان شناسی
در صورتی که مایل باشید می توانید پیاده سازی پروژه طراحی آنتولوژی خود را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Open chat