آموزش هستان شناسی – بخش 2

در این آموزش ما از نرم افزار Protégé برای طراحی انتولوژی خود استفاده می کنیم.نرم افزار protege و سایر سیستمهای مبتنی بر فریم، آنتولوژی ها را به صورت اخباری یا اظهاری نمایش می دهند، که صراحتا ساختار سلسله مراتبی کلاس را معین می کند و همچنین تعیین می کند که هر یک از اعضا به کدام کلاس تعلق دارد .برخی از ایده های طراحی آنتولوژی در این راهنما از یک مقاله در رابطه با طراحی شی گرایی الهام گرفته است. هرچند که طراحی انتولوژی از طراحی کلاس و ارتباطات در در برنامه نویسی شی گرایی متفاوت است .برنامه نویسی شی گرایی عمدتا بر کلاس ها و متدها متمرکز است.یک برنامه نویس تصمیمات طراحی خود را بر مبنای ویژگی های عملیاتی یک کلاس می گیرد در حالی که یک طرح انتولوژی این تصمیمات را بر اساس ساختار ویژگی‌های کلاس می گیرد.در نتیجه ساختار یک کلاس و ویژگی های تعریف شده برای کلاس در یک آنتولوژی از ساختار مشابه در حوزه برنامه نویسی شی گرایی متفاوت است.

این که بخواهیم تمام مشکلاتی را که یک طراح آنتولوژی با آن دست به گریبان خواهد شد را مطرح کنیم کاری غیر ممکن است و البته ما هم چنین قصدی در این آموزش نداریم.به جای آن ما می خواهیم یک نقطه شروع را مطرح کنیم که به یک طراح آنتولوژی کمک می کند تا انتولوژی خود را طراحی کند.در نهایت ذکر این نکته لازم است که توجه داشته باشیدکه فقط یک روش برای طراحی یک انتولوژی صحیح وجود ندارد.ایده ای که ما برای طراحی این انتولوژی در نظر گرفته ایم بر این مبنا است که تصور می کنیم نگرش و راهکار مفیدی برای آموزش می باشد.

در صورتی که مایل باشید می توانید پیاده سازی پروژه طراحی آنتولوژی خود را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Open chat