آنتولوژی و هستان شناسی ساختار دانشگاه

هستان شناسی دانشگاه این آنتولوژی/هستان شناسی شامل ساختار کامل هستان شناسی یک دانشگاه می باشد که هر یک از بخش های دانشگاه به تفکیک طراحی شده است. بخش های اصلی شامل موارد زیر است:

  • دانشجو
  • استاد
  • رشته های تحصیلی
  • دروس عمومی و اختصاصی هر رشته
  • سطوح مختلف تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس و دکتری)

در هر یک از دسته بندی های فوق به دقت زیرکلاس ها و اعضا مربوط به هستان شناسی دانشگاه طراحی شده است. ویژگی های مرتبط با روابط بخش ها و اعضا مختلف درون یک دانشگاه نیز درون این هستی شناسی ایجاد شده است. همچنین به منظور بهره گیری از ساختار استنتاجی موتورهای استنتاجی، قواعد (Axiom) لازم نیز کد نویسی شده است تا با اجرای موتور استنتاج به نتایج قابل توجهی از آنتولوژی دست یابیم. به عنوان مثال می توان دریافت:

  • کدام دانشجوها مدرک لیسانس،فوق یا دکتری دارند؟
  • کدام دانشجوها در هر یک از رشته های تحصیلی مشغول به تحصیل هستند؟
  • و…..

طراحی این هستان شناسی توسط نرم افزار protege صورت گرفته است.

150,000 تومان – خرید
در صورتی که مایل باشید می توانید پیاده سازی پروژه طراحی آنتولوژی خود را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Open chat