اموزش کتابخانه پایتون owlReady

کتابخانه OWLREADY به زبان پایتون  و برای تعامل با انتولوژی های OWL2 طراحی شده است. با استفاده از این کتابخانه می توان به کلیه کلاسها،ویژگی ها و اعضای یک انتولوژی دسترسی داشت و یا به ان اضافه کرد. همچنین امکان انجام استنتاج توسط موتور Hermit را فراهم می کند. در این پروژه ابتدا یک انتولوژی  […]

ادامه مطلب

Open chat