آموزش اختصاصی OnTop

کتابخانه Ontop یک سیستم گراف دانش مجازی است که داده های یک دیتابیس رابطه ای را به گراف دانش تبدیل می کند. در این سیستم داده ها به صورت مجازی تبدیل به گراف دانش می شوند یعنی داده ها همچنان سر جای خودشان درون دیتابیس هستند، اما این سیستم به ما امکان می دهد بتوانیم […]

ادامه مطلب

Open chat