پروژه هستان شناسی کوید 19 – COVID

پروژه زیر مربوط به طراحی یک انتولوژی در حوزه کرونا یا همان COVID-19 می باشد. این پروژه شامل ویدیوی اختصاصی و فایل OWL پروژه که توسط نرم افزار PROTEGE طراحی شده می باشد. در این پروژه بر اساس پرونده بیمار مانند وضعیت تنگی نفس، درجه تب و حضور در شرایط پرخطر با استفاده از موتور […]

ادامه مطلب

Open chat