آموزش زبان SWRL برای طراحی هستان شناسی

زبان SWRL یکی از معروف ترین زبان های برنامه نویسی وب معنایی است که در طراحی آنتولوژی های OWL کاربرد فراوانی دارد. خوشبختانه نرم افزار Protege نیز امکانات و پنجره ویژه ای را برای کار با  زبان SWRL در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از این زبان می توانید قابلیت هایی را که […]

ادامه مطلب

Open chat