آنتولوژی و هستان شناسی ساختار دانشگاه

هستان شناسی دانشگاه

این آنتولوژی/هستان شناسی شامل ساختار کامل هستان شناسی یک دانشگاه می باشد که هر یک از بخش های دانشگاه به تفکیک طراحی شده است. بخش های اصلی شامل موارد زیر است: دانشجو استاد رشته های تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی هر رشته سطوح مختلف تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس و دکتری) در هر یک از دسته […]

ادامه مطلب

Open chat