آموزش زبان SWRL برای طراحی هستان شناسی

زبان SWRL یکی از معروف ترین زبان های برنامه نویسی وب معنایی است که در طراحی آنتولوژی های OWL کاربرد فراوانی دارد. خوشبختانه نرم افزار Protege نیز امکانات و پنجره ویژه ای را برای کار با  زبان SWRL در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از این زبان می توانید قابلیت هایی را که OWL قادر به افزودن ان ها به آنتولوژی نیست را با استفاده از پروتژه اضافه کنید. این مجموعه به آموزش زبان SWRL در پروتژه می پردازد.

به عنوان مثال فرض کنید “احمد” برادری به نام “علی” و فرزندی به نام “نیما” دارد. در این حالت می دانیم که “علی” عموی “نیما” می باشد اما زبان OWL قادر به بیان این واقعیت نمی باشد، در حالی که زبان SWRL به سادگی این نتیجه گیری را انجام می دهد. Ahmad hasBrother Ali Ahmad hasChild Nima ------------------- Nima hasUncle Ali همچنین در حوزه مفاهیم فازی نیز می توان از SWRL کمک زیادی گرفت و انتولوژی ای با قالیت پردازی مقادیر فازی طراحی کرد. با استفاده از SWRL می توان ورودی هایی را از کاربر دریافت کرد و نتایج پردازش شده نهایی را در خروجی نمایش داد.

در این آموزش مباحث زیر مطرح شده است:

  •  معرفی زبان SWRL و کاربردهای آن در طراحی آنتولوژی
  • انواع مختلف داده(اتم) قابل استفاده در دستورنویسی SWRL
  • کدنویسی کلاس
  • کدنویسی انواع ویژگی های Data Property و Object Property در دستورات SWRL
  • معرفی قواعد توکار یا Built-inها
  • طرح مثال های عملی مختلف جهت آزمایش و بررسی دستورهای مختلف زبان SWRL در Protege
  • طرح موضوع OWA یا مبحث “فرض جهان باز” در طراحی آنتولوژی های OWL
  • طرح موضوع UNA یا “فرض نام یکتا” در طراحی آنتولوژی های OWL
  • بررسی مباحث نفی، یکنواختی و غیریکنواختی در دستورنویسی SWRL
100,000 تومان – خرید
در صورتی که مایل باشید می توانید پیاده سازی پروژه طراحی آنتولوژی خود را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Open chat