پروژه هستان شناسی کوید 19 – COVID

پروژه زیر مربوط به طراحی یک انتولوژی در حوزه کرونا یا همان COVID-19 می باشد. این پروژه شامل ویدیوی اختصاصی و فایل OWL پروژه که توسط نرم افزار PROTEGE طراحی شده می باشد. در این پروژه بر اساس پرونده بیمار مانند وضعیت تنگی نفس، درجه تب و حضور در شرایط پرخطر با استفاده از موتور استنتاج تعیین می کنیم که بیمار در کدام گروه (کم خطر و پرخطر) از لحاظ احتمال  ابتلا به کوید قرار می گیرد.

ویدیو زیر بخشی از اموزش این پروژه را نمایش می دهد.

150,000 تومان – خرید
در صورتی که مایل باشید می توانید پیاده سازی پروژه طراحی آنتولوژی خود را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Open chat