پروژه هستان شناسی بیماری های قلبی

این پروژه هستان شناسی شامل کلاس ها و روابطی است که حوزه بیماری های قلبی و راهکارهای درمان آن ها را مدل می کند.

برخی کلاس های تعریف شده در این انتولوژی شامل:

  • بیماری های مادرزادی قلب
  • روش های درمانی
  • روش های تشخیصی
  • علایم بیماری ها

این هستان شناسی توسط نرم افزار پروتژ پیاده سازی شده است، که می تواند برای پروژه درس آموزش وب معنایی کاربرد داشته باشد، همچنین می توان از ان به عنوان ساختار اولیه برای یک پروژه هستان شناسی و وب معنایی استفاده شود.

این پروژه در حال تکمیل است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

در صورتی که مایل باشید می توانید پیاده سازی پروژه طراحی آنتولوژی خود را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Open chat